Bukmacher Mostbet w Polsce to doskonałe rozwiązanie na rynku zakładów sportowych i kasyn online dla tych, którzy chcą połączyć przyjemne z pożytecznym. Ten bukmacher jest znany z wysokich kursów, szerokiej gamy wydarzeń, lukratywnych bonusów i ofert specjalnych, darmowych zakładów, darmowych spinów i szybkich wypłat. A żeby niczego nie przegapić w grze, pobierz aplikację Mostbet na smartfony!


Regulamin serwisu Xiaomi Outlet

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin ma zastosowanie do napraw pozagwarancyjnych wykonywanych przez XiaomiOutlet.pl

2. Oddanie urządzenia do serwisu Xiaomi Outlet jest tożsame z bezwzględną akceptacją niniejszego regulaminu.

Zabezpieczenia i blokady smartfona

1. Klient oddając telefon do serwisu zobowiązany jest do usunięcia blokad sprzętowych tj. usunięcie hasła Android oraz wylogowanie się z konta Xiaomi.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia danych jeśli będzie wymagała tego naprawa smartfona lub w przypadku gdy

wyżej wymieniona blokada będzie blokować dostęp do menu diagnostycznego w smartfonie.

3. W przypadku wymiany LCD jeśli klient nie wyrazi zgody na usunięcie danych z telefonu zarazem nie udostępniając hasła blokady ekranu

wszelkie roszczenia związane z przebarwieniami na LCD lub nieprawidłową responsywnością dotyku nie będą uwzględniane.

Telefony po kontakcie z cieczą

1. Naprawa telefonu po kontakcie z cieczą nie podlega świadczeniu gwarancyjnemu lub w przypadku wymianie określonego podzespołu np. wyświetlacz, układ ładowania

gwarancja ograniczona odnosi się do wymienionego podzespołu.

Uszkodzenia mechaniczne / wymiana LCD

1. W przypadku urządzeń które uległy uszkodzeniu mechanicznemu tj upadkom i ich wynikowej w postaci stłuczonych ekranów serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za usterki ukryte które mogły powstać wskutek upadku.

2. W przypadku urządzeń które uległy uszkodzeniu mechanicznemu niektóre usterki mogą ujawnić się nawet do kilku miesięcy po zdarzeniu.

Części zamienne

1. Serwis Xiaomi Outlet korzysta, jeśli to możliwe, z oryginalnych części zamiennych ma to zastosowanie do wszystkich napraw

co do których klient nie doprecyzował rodzaju użytej części zamiennej zgodnie z powyższym domyślnie naprawy wykonywane są na oryginalnych podzespołach.

2. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać naprawę na tzw. zamienniku, niniejsze żądanie zostaje każdorazowo uwzględnione na dokumencie przyjęcia na serwis.

3. W przypadku podzespołów zamiennikowych serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa montażu takich części tj. zwarcia, nieprawidłowosć działania poszczególnych

podzespołów.

Usterki ukryte

1. Odddając urządzenie do serwisu zleceniodawca oświadcza, że urządzenie nie posiada ukrytych wad i innych usterek aniżeli będące przedmiotem naprawy.

Jeśli takowe posiada a nie zostało to nadmienione podczas zdawania sprzętu serwis jest wyłączony z odpowiedzialności w zakresie naprawy tych usterek.

2. Xiaomi Outlet ma prawo odmówić dalszego wykonywania naprawy bądź w ogóle zaniechać podjęcia próby w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia usterek ukrytych.

3. Xiaomi Outlet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia podejrzenia iż naprawa może narazić podmiot wykonawczy na straty

bądź stopień uszkodzeń sprzętu wyklucza zasadność naprawy.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika znajdujące się na smartfonie jeśli nie ma szczególnej konieczności nie ingerujemy w zawartość pamięci urządzenia.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki ujawnione po dokonaniu naprawy JEŚLI przedmiotem naprawy był sprzęt po kontakcie z cieczą lub uszkodzeniu mechanicznym.

Diagnostyka i odzyskiwanie danych

1. W przypadku niepowodzenia naprawy z przyczyn niezależnych tj. brak dostępności części, odmowa dokonania naprawy po przedstawieniu kosztorysu serwis zastrzega sobie prawo do

pobrania opłaty diagnostycznej w wysokości od 30 do 50zł w zależności od wolumenu czasowego poświęconego na naprawę sprzętu, gdzie 30zł – odpowiada 1,5h pracy serwisu.

2. W przypadku odzyskiwania danych opłata diagnostyczna 50zł uiszczana jest każdorazowo podczas zlecenia usługi niezależnie od finalnych rezultatów. Wynika to ze specyfiki usługi:

szyfrowanie danych w niektórych wersjach Androida etc.

Gwarancja

1. Na naprawy dokonywane przez serwis Xiaomi Outlet udzielana jest 3 miesięczna gwarancja w przypadku napraw na częściach zamiennych i 6 miesięczna w przypadku oryginalnych części

oraz 12 miesięcy gwarancji na płyty główne wymienione przez serwis.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, przepięć prądu wywołanych użyciem uszkodzonych kabli i ładowarek oraz usterek spowodowanych kontaktem z cieczą.

Odbiór i magazynowanie sprzętu


1. W przypadku nieudanej naprawy klient ma 30 dni na odbiór sprzętu z serwisu. Po przekroczeniu niniejszego okresu doliczana jest opłata 15pln brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze.


2. Upływ czasu liczony jest od momentu poinformowania klienta o ukończonej naprawie bądź telefonicznie, bądź mailowo bądź smsowo.


3. Sms oraz e-mail wysłany do klienta na dane podane w zgłoszeniu naprawczym uznaje się za doręczony.


4. W przypadku udanej zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za magazynowanie sprzętu po upływie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o ukończeniu naprawy przez klienta.


5. W uzasadnionych przypadkach serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naliczenia opłat za magazynowanie sprzętu.


6. Serwis zastrzega sobie prawo do utylizacji wszystkich sprzętów nieodebranych z serwisu w okresie do 90 dni od zakończenia naprawy.